Kanske

Det blir svårt när man tror att man kanske vill något, även fast man kanske inte vill det. När man samtidigt tror att den andra kanske inte vill något. Fast den kanske vill det.

RSS 2.0